[1]
A. Hayat, S. Maesaroh, dan M. Ardiana, “Perancangan Aplikasi Green Media Berbasis Smartphone Sebagai Sarana Media Education dan Entertainment Pada Perguruan Tinggi”, TMJ, vol. 3, no. 2 Februari, hlm. 157–170, Jan 2019.