Hayat, Abdul, Siti Maesaroh, dan Mira Ardiana. 2019. “Perancangan Aplikasi Green Media Berbasis Smartphone Sebagai Sarana Media Education Dan Entertainment Pada Perguruan Tinggi”. Technomedia Journal 3 (2 Februari):157-70. https://doi.org/10.33050/tmj.v3i2.629.