(1)
Hayat, A.; Maesaroh, S.; Ardiana, M. Perancangan Aplikasi Green Media Berbasis Smartphone Sebagai Sarana Media Education Dan Entertainment Pada Perguruan Tinggi. TMJ 2019, 3, 157-170.