A B C D E F G H I J K L M T O R T T T U V W X Y Z Semua

A

ALFATIRY, A RAGHAB, STISIP Yuppentek

B

BASUKI, KUSTIADI

D

DEWI, MIA CLARISSA, STISIP Yuppentek
DIEN, ALBERT Y, AMIK Raharja
DIEN, M MAIK JOVIAL, Universitas Gajah Mada

I

INNEKA WIDYAWATI, TITO

M

MUSTOFA, MUSTOFA
MUSTOFA, MUSTOFA, STISIP Yuppentek

N

NUGRAHANINGSIH, HARTANTI

P

PRATALA, ESAKA, STISIP Yuppentek

R

RAIS, NURLAILA SUCI RAHAYU, AMIK Raharja

S

SANWANI, AH, STISIP Yuppentek
SUDARNO, ROHIDIN
SUGARA, ASEP, STISIP Yuppentek
SUKAMTO, MD, STISIP Yuppentek

W

WAWANUDIN, WAWANUDIN